Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Výsledky talentových zkoušek

Seznam uchazečů přijatých ke studium od školního roku 2018/19
(dle evidenčních čísel u přijímací zkoušky)

 • bicí nástroje: 55, 54
 • cembalo: 75
 • cimbál: 82, 67
 • flétna příčná: 21
 • flétna zobcová: 4, 2
 • housle: 78, 17, 11, 13, 10, 12, 27
 • klarinet: 3, 5, 71
 • klavír: 1, 61, 29, 57, 16, 31, 36, 39, 18
 • kontrabas: 42, 65, 80
 • kytara: 6, 43, 81
 • saxofon: 30
 • trombon: 7, 9
 • trubka: 41, 35, 28
 • tuba: 8
 • varhany: 66
 • viola: 77, 51, 79
 • violoncello: 20, 19, 44
 • zpěv: 14, 59, 38, 22

Poučení:
Svůj úmysl vzdělávat se v naší konzervatoři potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli konzervatoře anebo odesláním poštou na adresu školy do 10 dnů od vyrozumění o výsledku talentové zkoušky. Nepotvrdí-li uchazeč a jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se, rozhodnutí o přijetí zanikne.

MgA. Miroslav Šiška, ředitel školy v. r.
Kroměříž 5. února 2018
zpět