Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Jubileum (70 let školy)

zve všechny bývalé absolventy, pedagogy a přátele
na slavnostní setkání při příležitosti oslav

70. výročí založení školy

Setkání proběhne v sobotu 28. září 2019.
Program:
od 9.00 do 17.00 - Prohlídka zrekonstruované budovy, setkání absolventů, současných i bývalých pedagogů, doprovodný program, občerstvení…
18.00 – Slavnostní koncert (Skleník Květné zahrady v Kroměříži)
Program koncertu:
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Vespertina
Ondřej Moťka, Pavel Skopal – trubky
Smyčcový komorní orchestr konzervatoře, dirigent Jiří Kadavý
Bohuslav Martinů: Rhapsody Concerto
Pavel Nikl – viola
Studentský symfonický orchestr, dirigent Jiří Kadavý
* * * * * * *
Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur, op. 88
Symfonický orchestr absolventů konzervatoře, dirigent Tomáš Netopil
Z důvodu kapacity sálu je nutná rezervace místa předem (jedna místenka na jednoho absolventa). Po koncertě proběhne společenské setkání všech absolventů v prostorách Střední školy hotelové a služeb na Pavlákově ulici (cca 5 minut chůze od Květné zahrady). Zde je možnost zajistit účastníkům setkání nocleh ze soboty na neděli (cena cca 300 Kč za noc).
Aktuální informace sledujte na www.konzkm.cz.
Místenky i nocleh objednávejte s předstihem na adrese: studijni@konzkm.cz.

Mgr. Václav Křivánek, ředitel školy

zpět