Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Výchovný poradce

Výchovný poradce spolupracuje s rodiči, věnuje se žákům s poruchami chování a učení, pomáhá při profesním poradenství (žádosti na VŠ, životopis), organizuje besedy, výstavy, exkurze atd.

Funkci výchovného poradce vykonává Mgr. Dagmar Šimková.

Konzultace:

  • pondělí 14.20 - 15.05
  • čtvrtek 10.40 - 11.25

Individuálně dle domluvy s žáky nebo rodiči

Telefon:

  • 605 566 808