Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

P. J. Vejvanovský

Pavel Josef Vejvanovský žil v letech 1640 - 1693, narodil se v Hukvaldech nebo v Hlučíně. Místo jeho narození zůstává dodnes nejasné. Vystudoval u opavských jezuitů a později vstoupil do služeb olomouckého biskupa Karla Lichtensteina-Kastelkorna. Po odchodu skladatele Heinricha Ignaze Franze Bibera z Kroměříže do Salzburgu byl právě Vejvanovský jmenován jeho nástupcem jako dvorní trumpetista kroměřížského zámku a dómský kapelník v chrámu sv. Mořice.

Vejvanovský se stal postupně symbolem barokní Kroměříže. Jeho prostá hudba vyniká osobitým zvukovým kouzlem, tvořeným především zvukem žesťových nástrojů a jeho melodika nezapře moravský lidová původ. Celé jeho dílo je uchováno v kroměřížském hudebním archivu. Tvoří je jak skladby světské (sonáty, suity,balety apod.), určené pro potřeby společenského života na zámku, tak i různé skladby chrámové, které zase přednostně zaznívaly na kůru sv. Mořice. Vejvanovský žil v Kroměříži na Velkém náměstí až do své smrti v roce 1693 a byl uznáván a ctěn jako vážený měšťan a významný umělec.

Vzhledem k tomu, že dodnes je Pavel Josef Vejvanovský asi nejznámějším hudebníkem, který kdy v Kroměříži žil a působil, bylo zcela přirozené, že naše konzervatoř, patřící k nejstarším v českých zemích, přijala jeho jméno.

Ukázka rukopisu P. J. Vejvanovského