Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Školská rada

Aktuální složení školské rady:

  • Mgr. Dagmar Šimková, předsedkyně
  • Mgr. Rajmund Huráň
  • Mgr. Tomáš Netopil
  • Ing. Michaela Šojdrová
  • Vít Kubíček
  • Adam Ramdan

Připomínky, návrhy a náměty ke zlepšení podmínek činnosti na naší škole můžete zasílat na adresu: .

zpět