Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Přijímací řízení

Seznam uchazečů přijatých ke studiu od školního roku 2018/19 naleznete zde.

Přihláška ke studiu ke stažení ve formátu .xlsx, ve formátu .pdf

10x Proč studovat na Konzervatoři P. J. Vejvanovského

Ředitel Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studijní obory Hudba (82-44-P/01) a Zpěv (82-45-P/01).

Ke vzdělávání v konzervatoři se může přihlásit uchazeč, který do konce školního roku 2017/18 ukončí základní školu anebo uchazeč, který již má splněnou povinnou školní docházku. Přihláška k 1. kolu talentové zkoušky musí být doručena na adresu naší konzervatoře nejpozději do konce listopadu 2017. První kolo talentových přijímacích zkoušek se koná ve dvou termínech, a to 15. a 16. ledna 2018.

Pro školní rok 2018/19 přijmeme do 1. ročníku studijního oboru Hudba maximálně 27 uchazečů, do 1. ročníku oboru Zpěv 3 uchazeče o studium. Přijímací řízení má formu talentové zkoušky (§ 88 školského zákona – Přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

K přihlášce je nutno připojit:

 • posudek lékaře o zdravotní způsobilosti
 • kopie vysvědčení posledních dvou ročníků studia, ve kterých uchazeč plní resp. splnil povinnou školní docházku (Pokud není již tato klasifikace zapsána na přihlášce a ověřena školou, ve které uchazeč studuje, resp. studoval.)

Požadavky a kritéria hodnocení talentových zkoušek:

 1. Praktická část. Pro výsledek přijímacího řízení je tato část nejdůležitější.
 2. Hudebně-teoretická část.
  Kandidát musí projevit hudební sluch a představivost, určitou míru hudební paměti, základní smysl pro rytmus, alespoň nejnutnější vědomosti z všeobecné hudební nauky a orientaci v hudebním životě minulosti i přítomnosti. Požadované dovednosti a znalosti:
  • zazpívat lidovou píseň od různých počátečních tónů
  • zapamatovat si a opakovat několikataktovou jednoduchou melodii
  • rozeznat sluchem durové a mollové akordy
  • zapamatovat si kratší rytmický úsek, rozeznat triolu, synkopický rytmus apod.
  • znát durové i mollové stupnice a jejich předznamenání
  • vytvářet kvintakordy a jejich obraty, případně septakordy a jejich obraty
  • znát význam nejpoužívanějších tempových, dynamických a výrazových označeních italského hudebního názvosloví
  • prokázat základní znalosti z dějin hudby a současného hudebního života
 3. Při hodnocení uchazeče se přihlíží také k výsledkům předchozího vzdělávání.

Škola pořádá v každém školním roce Den otevřených dveří, kde jsou všichni zájemci informováni nejen o přijímací zkoušce, ale také o studiu v konzervatoři. Den otevřených dveří se konal v sobotu 21. října 2017 v budově školy Pilařova 7/1, Kroměříž, začátek v 9.00 hod. (Budova školy bude otevřena od 8.00 do 12.00 hod. Více…)

Pro uchazeče přihlášené k talentové zkoušce nabízí škola přípravu na talentovou zkoušku v oblasti hudební teorie. (Další informace)