Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Přijímací řízení

Přihláška ke studiu ke stažení ve formátu .xlsx, ve formátu .pdf

10x Proč studovat na Konzervatoři P. J. Vejvanovského

K přihlášce je nutno připojit:

 • posudek lékaře o zdravotní způsobilosti
 • kopie vysvědčení posledních dvou ročníků studia, ve kterých uchazeč plní resp. splnil povinnou školní docházku (Pokud není již tato klasifikace zapsána na přihlášce a ověřena školou, ve které uchazeč studuje, resp. studoval.)

Požadavky a kritéria hodnocení talentových zkoušek:

 1. Praktická část. Pro výsledek přijímacího řízení je tato část nejdůležitější.
 2. Hudebně-teoretická část.
  Kandidát musí projevit hudební sluch a představivost, určitou míru hudební paměti, základní smysl pro rytmus, alespoň nejnutnější vědomosti z všeobecné hudební nauky a orientaci v hudebním životě minulosti i přítomnosti. Požadované dovednosti a znalosti:
  • zazpívat lidovou píseň od různých počátečních tónů
  • zapamatovat si a opakovat několikataktovou jednoduchou melodii
  • rozeznat sluchem durové a mollové akordy
  • zapamatovat si kratší rytmický úsek, rozeznat triolu, synkopický rytmus apod.
  • znát durové i mollové stupnice a jejich předznamenání
  • vytvářet kvintakordy a jejich obraty, případně septakordy a jejich obraty
  • znát význam nejpoužívanějších tempových, dynamických a výrazových označeních italského hudebního názvosloví
  • prokázat základní znalosti z dějin hudby a současného hudebního života
 3. Při hodnocení uchazeče se přihlíží také k výsledkům předchozího vzdělávání.

Škola pořádá v každém školním roce Den otevřených dveří, kde jsou všichni zájemci informováni nejen o přijímací zkoušce, ale také o studiu v konzervatoři. Den otevřených dveří se konal v sobotu 21. října 2017 v budově školy Pilařova 7/1, Kroměříž, začátek v 9.00 hod. (Budova školy bude otevřena od 8.00 do 12.00 hod. Více…)

Pro uchazeče přihlášené k talentové zkoušce nabízí škola přípravu na talentovou zkoušku v oblasti hudební teorie.