Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Přijímací řízení

Přihláška ke studiu ke stažení ve formátu .xlsx, ve formátu .pdf

10x Proč studovat na Konzervatoři P. J. Vejvanovského

K přihlášce je nutno připojit:

 • posudek lékaře o zdravotní způsobilosti
 • kopie vysvědčení posledních dvou ročníků studia, ve kterých uchazeč plní resp. splnil povinnou školní docházku (Pokud není již tato klasifikace zapsána na přihlášce a ověřena školou, ve které uchazeč studuje, resp. studoval.)

Požadavky a kritéria hodnocení talentových zkoušek:

 1. Praktická část. Pro výsledek přijímacího řízení je tato část nejdůležitější.
 2. Hudebně-teoretická část. Požadavky ke zkoušce z intonace, rytmu, sluchové analýzy a hudební nauky:
  • přenášení tónů z různých oktáv klaviatury klavíru do hlasové polohy uchazeče
  • opakování melodického úseku o osmi tónech
  • sluchové rozlišení durových a mollových akordů
  • sluchové rozlišení počtu tónů v souzvucích (2, 3, 4)
  • zpěv durového a mollového kvintakordu
  • zpěv intervalů malých, velkých a čistých směrem nahoru
  • sluchové rozlišení intervalů malých, velkých a čistých
  • opakování rytmických útvarů s použitím synkop, triol, tečkovaného rytmu a šestnáctinových hodnot
  • interpretace rytmického úseku z notové předlohy
  • znalost předznamenání stupnic dur a moll
  • vyjmenovat stupnici durovou a mollovou přirozenou, harmonickou a melodickou
  • intervaly – vytvoření základních intervalů – malých, velkých a čistých
  • akordy – vyjmenovat durový a mollový kvintakord
  • utvořit sextakordy a kvartsextakordy durové a mollové od zadaných tónů
  • znalost čtení not v houslovém a basovém klíči
  • základní orientace v dějinách hudby - přehled o slohových obdobích a příslušných nejvýznamnějších představitelech
 3. Při hodnocení uchazeče se přihlíží také k výsledkům předchozího vzdělávání.

Škola pořádá v každém školním roce Den otevřených dveří, kde jsou všichni zájemci informováni nejen o přijímací zkoušce, ale také o studiu v konzervatoři. Den otevřených dveří se koná v sobotu 20. října 2018 v budově školy Pilařova 7/1, Kroměříž, začátek v 9.00 hod. Více…

Pro uchazeče přihlášené k talentové zkoušce nabízí škola přípravu na talentovou zkoušku v oblasti hudební teorie.