Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Plán akcí

Plán akcí školy ve školním roce 2018/2019

Pravidelné události:

Schůzky vedoucích oddělení každé první úterý v měsíci ve 12.30 hodin v ředitelně
Pedagogické rady poslední úterý v měsíci ve 12.30 hodin na učebně č. 12
Třídní schůzky vždy druhé úterý v měsíci ve 12.30 hodin (třídní učitelé)
Den otevřených dveří sobota 20. října (podrobnosti…)
Plénum SPKK čtvrtek 15. listopadu
Návštěvy koncertů, divadel průběžně dle nabídky
Školní koncerty od 19.00 hodin v aule školy
Veřejné koncerty od 19.00 hodin v koncertním sále Nadsklepí
Oslavy 70. výročí založení školy sobota 28. 9. 2019

Události v jednotlivých měsících:

Září
3.zahájení školního roku (třídní schůzky, HLO, rozvrh atd.)
3.-7.opravný termín společné části maturitní zkoušky (SŠHS)
11.náhradní a opravný termín pro absolventskou zkoušku
13.náhradní a opravný termín pro ústní maturitní zkoušku
25.koncert konzervatoře v rámci festivalu KHL
28.státní svátek
Říjen
20.Den otevřených dveří (sobota) (podrobnosti…)
29., 30.podzimní prázdniny pro studenty
Listopad
13.pedagogická klasifikační rada za 1. čtvrtletí
15.schůzky SPKK a pohovory rodičů s vyučujícími
Prosinec
11.přehrávky studentů 6. ročníku pro absolvování s orchestrem
18., 19.předvánoční koncerty (Dub nad Moravou, Kroměříž)
22.začátek vánočních prázdnin pro studenty
Leden
3.zahájení výuky v novém kalendářním roce
15., 16.talentové přijímací zkoušky
17.-22.absolventské předehrávky (ostatní studenti 6. ročníku)
29.pedagogická klasifikační rada za I. pololetí
31.výpisy vysvědčení za I. pololetí
Únor
1.jednodenní pololetní prázdniny pro studenty
19.studentské představení „Modrovous“ – DK Kroměříž
20.studentské představení „Modrovous“ – zámek Holešov
25.2.-1.3.jarní prázdniny pro studenty
Březen
8.„Muzikantský ples“ - DK Kroměříž
10.-15.lyžařský kurz pro 1. ročník
Duben
 absolventské koncerty (termíny dle vyhlášky)
10., 11.společná část maturitní zkoušky (ČJ, AJ – PP)
16.pedagogická porada za 3. čtvrtletí
15.-17.ročníkové zkoušky HLO, SOP, KOH - 4. ročník
17.třídní schůzky a pohovory s rodiči, schůze výboru SPKK
18.-22.velikonoční prázdniny pro studenty
23.pedagogická klasifikační rada pro 4. ročník
Květen
2., 3.společná část maturitní zkoušky (ČJ, AJ – DT)
13.-17.praktická zkouška profilové části maturity (HLO)
18.-24.přípravný týden pro maturanty ("svatý týden")
20.-24.ročníkové zkoušky HLO, SOP, KOH - 6. ročník
27.-31.maturita - ústní zkoušky profilové i společné části
27.-31.přípravný týden pro absolventy
28.pedagogická klasifikační rada pro 6. ročník
Červen
3.-7.absolutoria – ústní zkoušky
10.-14.ročníkové zkoušky HLO (1., 2., 3. a 5. ročník)
17.slavnostní vyřazení absolventů
18.závěrečná klasifikační rada
27.závěrečná pedagogicko-organizační rada
28.rozdání vysvědčení, konec vyučování ve školním roce 2018/2019
 
Mgr. Václav Křivánek, ředitel školy