Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Plán akcí

Plán akcí školy ve školním roce 2017/2018

Pravidelné události:

Schůzky vedoucích oddělení každé první úterý v měsíci ve 12.30 hodin v ředitelně
Třídní schůzky vždy druhé úterý v měsíci ve 12.30 hodin (třídní učitelé)
Pedagogické porady poslední úterý v měsíci ve 12.30 hodin na učebně č. 12
Den otevřených dveří sobota 21. října (podrobnosti…)
Plénum SPKK čtvrtek 16. listopadu
Lyžařský kurz pro 1. ročník únor
Absolventské koncerty březen, duben
Návštěvy koncertů, divadel průběžně dle nabídky
Školní koncerty od 19.00 hodin v aule školy
Veřejné koncerty od 19.00 hodin v koncertním sále Nadsklepí
Nácvik evakuace 1× ročně

Události v jednotlivých měsících:

Září
11.zahájení školního roku (třídní schůzky, HLO, rozvrh atd.)
12.náhradní a opravný termín pro praktickou maturitní zkoušku
14.náhradní termín pro ústní absolventskou zkoušku
18., 19.náhradní a opravný termín pro ústní maturitní zkoušku
25.koncert školního orchestru v rámci festivalu KHL
28.státní svátek
Říjen
21.Den otevřených dveří (sobota) (podrobnosti…)
26., 27.podzimní prázdniny pro studenty
Listopad
14.pedagogická porada za 1. čtvrtletí
16.schůzky SPKK a pohovory rodičů s vyučujícími
17.státní svátek
Prosinec
14.přehrávky studentů 6. ročníku pro absolvování s orchestrem
19., 20.vánoční koncerty
23.začátek vánočních prázdnin pro studenty
Leden
3.zahájení výuky v novém kalendářním roce
15., 16.talentové přijímací zkoušky (podrobnosti…)
17.-19.absolventské přehrávky (ostatní studenti 6. ročníku)
23.klasifikační porada za I. pololetí
31.vysvědčení (výpisy klasifikace) za I. pololetí
Únor
2.(pátek) jednodenní pololetní prázdniny pro studenty
11.-16.lyžařský kurz pro 1. ročník
19.-23.jarní prázdniny pro studenty
Březen
6.studentské představení „Limonádový Joe“ – DK Kroměříž
7.studentské představení „Limonádový Joe“ – zámek Holešov
 absolventské koncerty (termíny dle vyhlášky)
9.společný ples konzervatoře a ZUŠ
29., 30.velikonoční prázdniny pro studenty
Duben
 absolventské koncerty (termíny dle vyhlášky)
2.Velikonoční pondělí - státní svátek
10.pedagogická porada za 3. čtvrtletí
11.společná část maturitní zkoušky (ČJ - PP)
11.třídní schůzky a pohovory s rodiči
17.orchestrální absolventský koncert
17.-20.ročníkové zkoušky HLO, SOP, KOH - 4. ročník
24.klasifikační porada pro 4. ročník
Květen
1.Svátek práce
2.-4.společná část maturitní zkoušky (DT + PP)
8.Státní svátek
14.-17.praktická zkouška profilové části maturity (HLO)
18.-24.přípravný týden pro maturanty ("svatý týden")
21.-25.ročníkové zkoušky HLO, SOP, KOH - 6. ročník
25.-1.6.maturita - ústní zkoušky profilové i společné části
28.-1.6.přípravný týden pro absolventy
29.klasifikační porada pro 6. ročník
Červen
25.5.-1.maturita - ústní zkoušky profilové i společné části
28.5.-1.přípravný týden pro absolventy
4.-8.absolutoria - ústní zkoušky
18.slavnostní vyřazení absolventů
18.-21.ročníkové zkoušky HLO (1., 2., 3. a 5. ročník)
25.závěrečná klasifikační porada
27.závěrečná pedagogicko-organizační porada
29.rozdání vysvědčení, konec vyučování ve školním roce 2017/2018
Červenec
1.-31.řádná dovolená, letní prázdniny pro studenty
Srpen
1.-24.řádná dovolená, letní prázdniny pro studenty
27.úvodní pedagogická rada, přípravný týden - viz podrobnosti