Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Plán akcí

Plán akcí školy ve školním roce 2018/2019

Pravidelné události:

Schůzky vedoucích oddělení každé první úterý v měsíci ve 12.30 hodin v ředitelně
Pedagogické rady poslední úterý v měsíci ve 12.30 hodin na učebně č. 12
Den otevřených dveří sobota 20. října (podrobnosti…)
Plénum SPKK čtvrtek 15. listopadu
Návštěvy koncertů, divadel průběžně dle nabídky
Školní koncerty od 19.00 hodin v aule školy
Veřejné koncerty od 19.00 hodin v koncertním sále Nadsklepí
Oslavy 70. výročí založení školy sobota 28. 9. 2019

Události v jednotlivých měsících:

Září
3.zahájení školního roku (třídní schůzky, HLO, rozvrh atd.)
3.-7.opravný termín společné části maturitní zkoušky (SŠHS)
11.náhradní a opravný termín pro absolventskou zkoušku
13.náhradní a opravný termín pro ústní maturitní zkoušku
25.koncert konzervatoře v rámci festivalu KHL
28.státní svátek
Říjen
20.Den otevřených dveří (sobota) (podrobnosti…)
29., 30.podzimní prázdniny pro studenty
Listopad
13.klasifikační porada za 1. čtvrtletí
15.schůzky SPKK a pohovory rodičů s vyučujícími
Prosinec
11.přehrávky studentů 6. ročníku pro absolvování s orchestrem
18., 19.vánoční koncerty
22.začátek vánočních prázdnin pro studenty
Leden
3.zahájení výuky v novém kalendářním roce
15., 16.talentové přijímací zkoušky
17.-22.absolventské přehrávky (ostatní studenti 6. ročníku)
29.klasifikační rada za I. pololetí
31.výpisy vysvědčení za I. pololetí
Únor
1.jednodenní pololetní prázdniny pro studenty (pátek)
25.2.-3.3.jarní prázdniny pro studenty

Plán pro 2. pololetí školního roku 2018/19 bude zveřejněn až po stanovení jednotných termínů jarních maturitních zkoušek Ministerstvem školství (prostřednictvím CERMATu).

17. srpna 2018
Mgr. Václav Křivánek, ředitel školy