Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Plán akcí 2016/2017

Plán akcí školy ve školním roce 2017/2018

Pravidelné události:

Schůzky vedoucích oddělení každé první úterý v měsíci ve 12.30 hodin v ředitelně
Třídní schůzky vždy druhé úterý v měsíci ve 12.30 hodin (třídní učitelé)
Pedagogické porady poslední úterý v měsíci ve 12.30 hodin na učebně č. 12
Den otevřených dveří sobota 21. října (podrobnosti…)
Plénum SRPKK čtvrtek 16. listopadu
Návštěvy koncertů, divadel průběžně dle nabídky
Školní koncerty od 19.00 hodin v aule školy
Veřejné koncerty od 19.00 hodin v koncertním sále Nadsklepí
Nácvik evakuace 1× ročně

Události v jednotlivých měsících:

Září
11.zahájení školního roku (třídní schůzky, HLO, rozvrh atd.)
12.náhradní a opravný termín pro praktickou maturitní zkoušku
14.náhradní termín pro ústní absolventskou zkoušku
18., 19.náhradní a opravný termín pro ústní maturitní zkoušku
25.koncert školního orchestru v rámci festivalu KHL
28.státní svátek
Říjen
21.Den otevřených dveří (sobota) (podrobnosti…)
26., 27.podzimní prázdniny pro studenty
Listopad
14.pedagogická porada za 1. čtvrtletí
16.schůzky SRPKK a pohovory rodičů s vyučujícími
17.státní svátek
Prosinec
14.přehrávky studentů 6. ročníku pro absolvování s orchestrem
19., 20.vánoční koncerty
23.začátek vánočních prázdnin pro studenty
Leden
3.zahájení výuky v novém kalendářním roce
15., 16.talentové přijímací zkoušky (podrobnosti…)
17.-19.absolventské přehrávky (ostatní studenti 6. ročníku)
23.klasifikační porada za I. pololetí
31.vysvědčení (výpisy klasifikace) za I. pololetí
Únor
2.(pátek) jednodenní pololetní prázdniny pro studenty
19.-25.jarní prázdniny pro studenty

Plán pro 2. pololetí školního roku 2017/18 bude zveřejněn až po stanovení jednotných termínů jarních maturitních zkoušek Ministerstvem školství (prostřednictvím CERMATu).