Plán akcí školy ve školním roce 2018/2019

Pravidelné události

Schůzky vedoucích oddělení každé první úterý v měsíci ve 12.30 hodin v ředitelně
Pedagogické rady poslední úterý v měsíci ve 12.30 hodin na učebně č. 12
Třídní schůzky 17. 4. 2019 od 16:30
Den otevřených dveří sobota 20. října (podrobnosti…)
Plénum SPKK čtvrtek 15. listopadu
Návštěvy koncertů, divadel průběžně dle nabídky
Školní koncerty od 19.00 hodin v aule školy
Veřejné koncerty od 19.00 hodin v koncertním sále Nadsklepí
Oslavy 70. výročí založení školy sobota 28. 9. 2019

Události v jednotlivých měsících

I. POLOLETÍ

ZÁŘÍ

3. zahájení školního roku (třídní schůzky, HLO, rozvrh atd.)
3. – 7. opravný termín společné části maturitní zkoušky (SŠHS)
11. náhradní a opravný termín pro absolventskou zkoušku
13. náhradní a opravný termín pro ústní maturitní zkoušku
25. koncert konzervatoře v rámci festivalu KHL
28. státní svátek

ŘÍJEN

20. Den otevřených dveří (sobota) (podrobnosti…)
29., 30. podzimní prázdniny pro studenty

LISTOPAD

13. pedagogická klasifikační rada za 1. čtvrtletí
15. schůzky SPKK a pohovory rodičů s vyučujícími

PROSINEC

11. přehrávky studentů 6. ročníku pro absolvování s orchestrem
18., 19. předvánoční koncerty (Dub nad Moravou, Kroměříž)
22. začátek vánočních prázdnin pro studenty

LEDEN

3. zahájení výuky v novém kalendářním roce
15., 16. talentové přijímací zkoušky
17. – 22. absolventské předehrávky (ostatní studenti 6. ročníku)
29. pedagogická klasifikační rada za I. pololetí
31. výpisy vysvědčení za I. pololetí

II. POLOLETÍ

ÚNOR

1. jednodenní pololetní prázdniny pro studenty
19. studentské představení „Modrovous“ – DK Kroměříž
20. studentské představení „Modrovous“ – zámek Holešov
25. 2. – 1. 3. jarní prázdniny pro studenty

BŘEZEN

8. „Muzikantský ples“ – DK Kroměříž
10. – 15. lyžařský kurz pro 1. ročník

DUBEN

absolventské koncerty (termíny dle vyhlášky)
10., 11. společná část maturitní zkoušky (ČJ, AJ – PP)
16. pedagogická porada za 3. čtvrtletí
15. – 17. ročníkové zkoušky HLO, SOP, KOH – 4. ročník
17. třídní schůzky a pohovory s rodiči, schůze výboru SPKK
18. – 22. velikonoční prázdniny pro studenty
23. pedagogická klasifikační rada pro 4. ročník

KVĚTEN

2., 3. společná část maturitní zkoušky (ČJ, AJ – DT)
13. – 17. praktická zkouška profilové části maturity (HLO)
18. – 24. přípravný týden pro maturanty („svatý týden“)
20. – 24. ročníkové zkoušky HLO, SOP, KOH – 6. ročník
27. – 31. maturita – ústní zkoušky profilové i společné části
27. – 31. přípravný týden pro absolventy
28. pedagogická klasifikační rada pro 6. ročník

ČERVEN

3. – 7. absolutoria – ústní zkoušky
10. – 14. ročníkové zkoušky HLO (1., 2., 3. a 5. ročník)
17. slavnostní vyřazení absolventů
18. závěrečná klasifikační rada
27. závěrečná pedagogicko-organizační rada
28. rozdání vysvědčení, konec vyučování ve školním roce 2018/2019

Mgr. Václav Křivánek, ředitel školy