Personální obsazení

Vedení školy

Mgr. Václav Křivánek / ředitel školy
Mgr. Jiří Chrástecký / zástupce ředitele
Mgr. Lenka Polášková / zástupkyně ředitele

Administrativní zaměstnanci

Božena Škrachová – studijní referentka
Lenka Vymětalová – ekonomka

Vedoucí oddělení

Rudolf Beran – oddělení dechových nástrojů
MgA. Ondřej Hubáček – oddělení klávesových nástrojů
Mgr. Rajmund Huráň – oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů
Zdeněk Švehlák – oddělení lidových nástrojů a hudební teorie
Mgr. art. Lea Vítková – pěvecké oddělení
MgA. Kamil Žvak – oddělení smyčcových nástrojů

Ročníkoví učitelé

1. ročník – Bc. Hana Švehláková
2. ročník – Mgr. Kateřina Hýbnerová
3. ročník – Mgr. Dagmar Šimková
4. ročník – PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.
5. ročník – Mgr. Rajmund Huráň
6. ročník – Zdeněk Švehlák

Výchovná poradkyně

Abecední seznam všech vyučujících

– B –

Robert Bakala – Práce s počítačem – programování hudby
Rudolf Beran – Hlavní obor: Hra na trombon, Hlavní obor: Hra na tubu, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Soubor dechových nástrojů
Mgr. Hana Božáková – Italský jazyk
MgA. Pavel Březík – Hlavní obor: Hra na violu, Studium orchestrálních partů
Mgr. Bc. Miloslav Bubeníček – Hlavní obor: Hra na kontrabas, Analýza skladeb, Intonace, rytmus a sluchová analýza, Historicko-estetický seminář, Interpretační seminář, Soudobá hudba, Základy dirigování

– C –

Josef Cigánek – Hlavní obor: Hra na bicí nástroje
MgA. Magda Čáslavová – Hlavní obor: Hra na flétnu, Dějiny a literatura hlavního oboru, Interpretační seminář, Vyučovací praxe hlavního oboru
Mgr. Vladimír Češek – Hlavní obor: Hra na trubku, Studium orchestrálních partů

– D –

Růžena Děcká – Hlavní obor: Hra na cimbál, Komorní hra, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru

– F –

Karel Fleischlinger – Hlavní obor: Hra na kytaru, Hra z listu a improvizace, Komorní hra, Vyučovací praxe hlavního oboru

– G –

MgA. Hana Gajdíková – Hlavní obor: Hra na flétnu
Miloslav Gajdoš – Hlavní obor: Hra na kontrabas, Dějiny a literatura hlavního oboru, Komorní hra, Metodika hlavního oboru, Studium orchestrálních partů

– H –

Stanislav Heglas – Hlavní obor: Hra na kytaru
Jana Hlobilová, DiS. – asistent pedagoga
MgA. Ondřej Hubáček – Hlavní obor: Hra na klavír, Povinný klavír, Klavírní spolupráce
Mgr. Rajmund Huráň – Občanská nauka, Základy hudebního managementu, Tělesná výchova
Mgr. Kateřina Hýbnerová – Anglický jazyk

– CH –

Mgr. Jiří Chrástecký – Dějiny kultury, Německý jazyk
Mgr. Lenka Chytilová – Německý jazyk

– J –

MgA. Vanda Jandová – Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Komorní hra
Mgr. Aleš Janeček, ArtD. – Hlavní obor: Hra na klarinet, Vyučovací praxe hlavního oboru

– K –

Mgr. art. Jiří Kadavý – Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce, Komorní a ansámblový zpěv, Orchestrální hra
Mgr. Karel Košárek – Hlavní obor: Hra na klavír
MgA. Ivana Kovalčíková – Hlavní obor: Hra na housle, Studium orchestrálních partů
Mgr. Jaroslav Krátký – Hlavní obor: Hra na housle, Studium orchestrálních partů
Mgr. Gregor Kruyer – Hlavní obor: Hra na bicí nástroje, Studium orchestrálních partů
Mgr. Václav Křivánek – Hlavní obor: Hra na housle
MgA. Ivona Křivánková – Hlavní obor: Hra na cembalo, Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace, Klavírní spolupráce
Mgr. Jitka Křivánková – Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace, Klavírní spolupráce
MgA. Michal Kubáč – Hlavní obor: Hra na fagot, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Metodika hlavního oboru, Studium orchestrálních partů
MgA. Gabriela Kummerová – Hlavní obor: Hra na hoboj, Dějiny a literatura hlavního oboru, Studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru

– M –

Mgr. szt. Martina Macko – Hlavní obor: Zpěv
MgA. Pavla Marková – Hrana obligátní nástroj, Klavírní spolupráce, Komorní hra, Povinný klavír
MgA. Petr Martínek – Hlavní obor: Zpěv, Vyučovací praxe hlavního oboru
MgA. Martina Mergentalová – Hlavní obor: Hra na klavír, Dějiny a literatura klavíru, Klavírní spolupráce, Povinný klavír
Ladislav Moravetz – Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace
MgA. Ester Moravetzová – Hlavní obor: Hra na varhany, Dějiny a literatura hlavního oboru, Interpretační seminář, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru
Mgr. Dalibor Mráz – Informační a komunikační technologie
MgA. Zdeněk Mucha – Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace
MgA. Antonín Mühlhansl – Hlavní obor: Hra na saxofon, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Metodika hlavního oboru, Komorní hra, Studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru

– N –

MgA. Pavel Nikl – Hlavní obor: Hra na violu, Komorní hra, Soubor smyčcových nástrojů
MgA. Stanislav Nosek – Hlavní obor: Hra na housle, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru
Eva Nováková – Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce

– P –

Michala Pešková, Dis. – Hlavní obor: Hra na zobcovou flétnu, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra z listu a improvizace, Komorní hra, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru
Mgr. Lenka Polášková – Klavírní spolupráce, Sborový zpěv
MgA. Jiří Porubiak – Hra na příbuzný a druhý nástroj, Komorní hra, Studium orchestrálních partů
MgA. Dalibor Procházka – Hlavní obor: Hra na trombon, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru

– S –

MgA. Jan Schulmeister – Hlavní obor: Hra na housle, Komorní hra
MgA. Martina Schulmeisterová, Ph.D. – Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Komorní hra
PhDr. Ingrid Silná, Ph.D. – Dějiny hudby, Historicko-estetický seminář, Hudební formy, Kontrapunkt
Pavel Skopal – Hlavní obor: Hra na trubku, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru
Petr Spěvák, MEd. – Hlavní obor: Hra na cimbál, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Hra na volitelný nástroj, Hra z listu a improvizace, Komorní hra
MgA. Bohdan Šebestík – Hlavní obor: Hra na bicí nástroje, Dějiny a literatura hlavního oboru, Komorní hra, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru
Mgr. Dagmar Šimková – Český jazyk, Didaktika, Historicko-estetický seminář, Literatura, Metodika a vyučovací praxe hudební nauky, Pedagogika, Psychologie, Výchovné poradenství
MgA. Miroslav Šiška – Hlavní obor: Hra na klarinet, Metodika hlavního oboru
Markéta Šrůtková, DiS. – Hlavní obor: Zpěv
Zdeněk Švehlák – Harmonie, Interpretační seminář, Nauka o nástrojích, Programování – práce s počítačem, Všeobecná hudební nauka
Bc. Hana Švehláková – Klavírní spolupráce, Hra na obligátní nástroj

– T –

Mgr. Milan Tesař – Hlavní obor: Hra na trombon, Komorní hra
Mgr. Ivo Tichý – Anglický jazyk, Ruský jazyk

– V –

Mgr. Václav Vait – Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Interpretační seminář, Klavírní spolupráce, Komorní hra
Mgr. Mária Vaitová, ArtD. – Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce
MgA. Antonín Valenta – Deklamace a jevištní mluva, Operní herectví
Mgr. art. Lea Vítková – Hlavní obor: Zpěv, Interpretační seminář
Vladimír Vodička – Hlavní obor: Hra na flétnu, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Metodika hlavního oboru, Studium orchestrálních partů

– Z –

Mgr. Helena Zahradníčková – Hlavní obor: Hra na klavír, Metodika hlavního oboru, Povinný klavír, Vyučovací praxe hlavního oboru
BcA. Eva Zonová – Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace, Klavírní spolupráce
MgA. Vendula Žitníková – Pohybová výchova
MgA. Kamil Žvak – Hlavní obor: Hra na violoncello, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru