Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Personální obsazení

Vedení školy:

 • Mgr. Václav Křivánek - ředitel školy
 • Mgr. Jiří Chrástecký - zástupce ředitele
 • Mgr. Lenka Polášková - zástupce ředitele

Administrativní zaměstnanci:

 • Božena Škrachová - studijní referentka
 • Lenka Vymětalová - ekonomka

Vedoucí oddělení:

 • Rudolf Beran - oddělení dechových nástrojů
 • MgA. Ondřej Hubáček - oddělení klávesových nástrojů
 • Mgr. Rajmund Huráň - oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů
 • Zdeněk Švehlák - oddělení lidových nástrojů a hudební teorie
 • Mgr. art. Lea Vítková - pěvecké oddělení
 • MgA. Kamil Žvak - oddělení smyčcových nástrojů

Výchovný poradce:

 • Mgr. Dagmar Šimková

Abecední seznam všech vyučujících:

 • Robert Bakala - Práce s počítačem – programování hudby
 • Rudolf Beran - Hlavní obor: Hra na trombon, Hlavní obor: Hra na tubu, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Soubor dechových nástrojů
 • Mgr. Hana Božáková - Italský jazyk
 • MgA. Pavel Březík - Hlavní obor: Hra na violu, Studium orchestrálních partů
 • Mgr. Bc. Miloslav Bubeníček - Hlavní obor: Hra na kontrabas, Analýza skladeb, Intonace, rytmus a sluchová analýza, Historicko-estetický seminář, Interpretační seminář, Soudobá hudba, Základy dirigování
 • Josef Cigánek - Hlavní obor: Hra na bicí nástroje
 • MgA. Magda Čáslavová - Hlavní obor: Hra na flétnu, Dějiny a literatura hlavního oboru, Interpretační seminář, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • Mgr. Vladimír Češek - Hlavní obor: Hra na trubku, Studium orchestrálních partů
 • Růžena Děcká - Hlavní obor: Hra na cimbál, Komorní hra, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • Karel Fleischlinger - Hlavní obor: Hra na kytaru, Hra z listu a improvizace, Komorní hra, Vyučovací praxe hlavního oboru [osobní stránky]
 • Miloslav Gajdoš - Hlavní obor: Hra na kontrabas, Dějiny a literatura hlavního oboru, Komorní hra, Metodika hlavního oboru, Studium orchestrálních partů
 • Stanislav Heglas - Hlavní obor: Hra na kytaru
 • Jana Hlobilová, DiS. - asistent pedagoga
 • MgA. Ondřej Hubáček - Hlavní obor: Hra na klavír, Povinný klavír, Klavírní spolupráce
 • Mgr. Rajmund Huráň - Občanská nauka, Základy hudebního managementu, Tělesná výchova
 • Mgr. Kateřina Hýbnerová - Anglický jazyk
 • Mgr. Jiří Chrástecký - Dějiny kultury, Německý jazyk
 • Mgr. Lenka Chytilová - Německý jazyk
 • MgA. Vanda Jandová - Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Komorní hra
 • Mgr. Aleš Janeček, ArtD. - Hlavní obor: Hra na klarinet, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • Mgr. art. Jiří Kadavý - Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce, Komorní a ansámblový zpěv, Orchestrální hra
 • Mgr. Karel Košárek - Hlavní obor: Hra na klavír
 • MgA. Ivana Kovalčíková - Hlavní obor: Hra na housle, Studium orchestrálních partů
 • Mgr. Jaroslav Krátký - Hlavní obor: Hra na housle, Studium orchestrálních partů
 • Mgr. Gregor Kruyer - Hlavní obor: Hra na bicí nástroje, Studium orchestrálních partů
 • Mgr. Václav Křivánek - Hlavní obor: Hra na housle
 • MgA. Ivona Křivánková - Hlavní obor: Hra na cembalo, Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace, Klavírní spolupráce
 • Mgr. Jitka Křivánková - Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace, Klavírní spolupráce
 • MgA. Michal Kubáč - Hlavní obor: Hra na fagot, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Metodika hlavního oboru, Studium orchestrálních partů
 • MgA. Gabriela Kummerová - Hlavní obor: Hra na hoboj, Dějiny a literatura hlavního oboru, Studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • mgr. szt. Martina Macko - Hlavní obor: Zpěv [osobní stránky]
 • MgA. Pavla Marková - Hrana obligátní nástroj, Klavírní spolupráce, Komorní hra, Povinný klavír
 • MgA. Petr Martínek - Hlavní obor: Zpěv, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • MgA. Martina Mergentalová - Hlavní obor: Hra na klavír, Dějiny a literatura klavíru, Klavírní spolupráce, Povinný klavír [osobní stránky]
 • Ladislav Moravetz - Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace
 • MgA. Ester Moravetzová - Hlavní obor: Hra na varhany, Dějiny a literatura hlavního oboru, Interpretační seminář, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • Mgr. Dalibor Mráz - Informační a komunikační technologie
 • MgA. Zdeněk Mucha - Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace
 • MgA. Antonín Mühlhansl - Hlavní obor: Hra na saxofon, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Metodika hlavního oboru, Komorní hra, Studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • MgA. Pavel Nikl - Hlavní obor: Hra na violu, Komorní hra, Soubor smyčcových nástrojů
 • MgA. Stanislav Nosek - Hlavní obor: Hra na housle, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • Eva Nováková - Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce
 • Michala Pešková, Dis. - Hlavní obor: Hra na zobcovou flétnu, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra z listu a improvizace, Komorní hra, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • Mgr. Lenka Polášková - Klavírní spolupráce, Sborový zpěv
 • MgA. Jiří Porubiak - Hra na příbuzný a druhý nástroj, Komorní hra, Studium orchestrálních partů
 • MgA. Dalibor Procházka - Hlavní obor: Hra na trombon, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • MgA. Jan Schulmeister - Hlavní obor: Hra na housle, Komorní hra
 • MgA. Martina Schulmeisterová - Merunková, Ph.D. - Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Komorní hra
 • PhDr. Ingrid Silná, Ph.D. - Dějiny hudby, Historicko-estetický seminář, Hudební formy, Kontrapunkt
 • Pavel Skopal - Hlavní obor: Hra na trubku, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru
 • Petr Spěvák, MEd. - Hlavní obor: Hra na cimbál, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Hra na volitelný nástroj, Hra z listu a improvizace, Komorní hra
 • MgA. Bohdan Šebestík - Hlavní obor: Hra na bicí nástroje, Dějiny a literatura hlavního oboru, Komorní hra, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • Mgr. Dagmar Šimková - Český jazyk, Didaktika, Historicko-estetický seminář, Literatura, Metodika a vyučovací praxe hudební nauky, Pedagogika, Psychologie, Výchovné poradenství
 • MgA. Miroslav Šiška - Hlavní obor: Hra na klarinet, Metodika hlavního oboru
 • Markéta Šrůtková, DiS. - Hlavní obor: Zpěv
 • Zdeněk Švehlák - Harmonie, Interpretační seminář, Nauka o nástrojích, Programování – práce s počítačem, Všeobecná hudební nauka
 • Bc. Hana Švehláková - Klavírní spolupráce, Hra na obligátní nástroj
 • Mgr. Milan Tesař - Hlavní obor: Hra na trombon, Komorní hra
 • Mgr. Ivo Tichý - Anglický jazyk, Ruský jazyk
 • Mgr. Václav Vait - Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Interpretační seminář, Klavírní spolupráce, Komorní hra
 • Mgr. Mária Vaitová, ArtD. - Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce
 • MgA. Antonín Valenta - Deklamace a jevištní mluva, Operní herectví
 • Mgr. art. Lea Vítková - Hlavní obor: Zpěv, Interpretační seminář
 • Vladimír Vodička - Hlavní obor: Hra na flétnu, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Metodika hlavního oboru, Studium orchestrálních partů
 • Mgr. Helena Zahradníčková - Hlavní obor: Hra na klavír, Metodika hlavního oboru, Povinný klavír, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • BcA. Eva Zonová - Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace, Klavírní spolupráce
 • MgA. Vendula Žitníková - Pohybová výchova
 • MgA. Kamil Žvak - Hlavní obor: Hra na violoncello, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru