Klasický zpěv

Hlavnímu oboru Zpěv vyučují:

Požadavky k přijímací zkoušce:

 • 2 lidové písně a 2 umělé písně, všechny podložené klavírním doprovodem (zpěv zpaměti podmínkou)
 • recitace básně zpaměti

Hodnotící kritéria přijímací zkoušky:

 • kvalita hlasového materiálu a jeho velikost
 • funkční a zdravotní stav hlasu ve stávajícím rozsahu
 • pěvecká inteligence
 • celkový zjev a zdravotní stav ověřený lékařem – foniatrem
 • hudební a všeobecné vzdělání, kultivovanost a osobní vztah k poslání profesionálního pěvce či učitele zpěvu

Absolventi oboru se mohou uplatnit zejména:

 • jako členové sboru, případně sólisté operního, operetního a muzikálového divadelního souboru
 • jako členové koncertního profesionálního sboru, komorního vokálního ansámblu, pěvecké složky profesionálních souborů folkloristického zaměření
 • jako učitelé zpěvu na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
 • jako soukromí učitelé zpěvu
 • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.