Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Hra na kytaru

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

 • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
 • mimořádně jako sólisté
 • jako členové hudebních skupin populární nebo lidové hudby
 • jako soukromí učitelé hudby
 • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.

Hlavnímu oboru Hra na kytaru vyučují:

Požadavky k přijímací zkoušce:

 • Stupnice: Dur a moll (melodická) do 4# v jednohlasu přes dvě nebo tři oktávy na úhozové varianty prstů pravé ruky, obraty tříhlasého kvintakordu (harmonicky i rozloženě)
 • Kadence: základní harmonické funkce (T S D T) rozloženě (kvartoly, sextoly), harmonicky, bas, přiznávka
 • Etudy: 2 etudy různého technického charakteru. Doporučená literatura: M. Carcassi op. 60, M. Giuliani op. 100, F. Sor op. 31, 35, E. Pujol I.-II.díl, F. Tarrega, M. Zelenka I., II. díl, L. Brouwer I. díl.
 • Přednes: 3 skladby z různých slohových období.
  Renesance, baroko: J. A. Losy – Suita a moll, I. Jelínek – Suita A dur, J. S. Bach Sarabanda h moll, atp.
  Klasicismus: M. Giuliani – některou ze sonatin a variací, L. Legnani – Variace op. 10, F Molino – Sonatina G dur, D dur, C dur, N. Paganini – Sonáta C dur atp.
  Romantismus – současnost: dle vlastního výběru 1 skladba reprezentativního charakteru.
  Hranou látku je vhodné volit tak, aby uchazeč prokázal nejen technickou zdatnost, ale i hudební výraz.
Další informace o přijímacích zkouškách