Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Koncerty a představení

Pozvánky na jednotlivé akce zasílané elektronickou poštou si můžete objednat pomocí tohoto odkazu.

Koncerty označené noty jsou součástí cyklu Komorní koncerty konzervatoře. Vstupné na všechny koncerty cyklu je dobrovolné.

noty úterý 23. 10. 2018 v 19.00 hodin, Nadsklepí

Houslový recitál Jakuba Junka

Na programu skladby Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Eugéna Ysaÿe, Georga Philippa Telemanna, Roberta Schumanna, Niccolò Paganiniho a Claudea Debussyho. [program]

noty úterý 13. 11. 2018 v 19.00 hodin, Nadsklepí

Koncert komorních souborů Konzervatoře

(program v jednání)

noty úterý 20. 11. 2018 v 19.00 hodin, Nadsklepí

Houslový recitál Tomáše Bačovského a Patrika Sedláře

(program v jednání)

noty úterý 4. 12. 2018 v 19.00 hodin, Nadsklepí

Koncert studentů Konzervatoře

(program v jednání)

noty úterý 22. 1. 2019 v 19.00 hodin, Nadsklepí

Klavírní recitál Heleny Weiser

(program v jednání)

noty úterý 5. 2. 2019 v 19.00 hodin, Nadsklepí

Koncert pedagogů Konzervatoře

(program v jednání)

noty úterý 7. 5. 2019 v 19.00 hodin, Nadsklepí

Koncert studentů Konzervatoře

(program v jednání)

noty úterý 25. 6. 2019 v 19.00 hodin, Nadsklepí

Improvizák

Vážné i nevážné zakončení školního roku studenty Konzervatoře Kroměříž v improvizovaných skladbách a úpravách

Již proběhlo:

KHL úterý 25. 9. 2018 v 19.00 hodin, Sněmovní sál Arcibiskupského zámku

Koncert Kroměřížského hudebního léta

Koncert Konzervatoře P. J. Vejvanovského pořádaný Domem kultury v Kroměříži v rámci festivalu Kroměřížské hudební léto [program]

archív koncertů