Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Hra na klavír

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

 • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
 • jako členové komorních souborů (dua, tria, komorní orchestry apod.)
 • jako korepetitoři sólistů a operních či sborových sdružení
 • jako korepetitoři (improvizace) v tanečním oboru
 • jako soukromí učitelé hudby
 • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.

Hlavnímu oboru Hra na klavír vyučují:

 • MgA. Ondřej Hubáček
 • Mgr. Vanda Jandová
 • Mgr.art. Jiří Kadavý
 • Mgr. Karel Košárek
 • MgA. Martina Mergentalová [osobní stránky]
 • Mgr. Zdeněk Mucha
 • MgA. Martina Schulmeisterová - Merunková, Ph.D.
 • Mgr. Václav Vait
 • Mgr. Mária Vaitová, ArtD.
 • Mgr. Helena Zahradníčková

Požadavky k přijímací zkoušce:

 • Stupnice: dur a moll – v oktávách – kombinovaný způsob
 • Akordy: ke stupnicím, velký rozklad, kombinovaný způsob
 • Etudy: dvě etudy různého technického zaměření (C. Czerny – op. 299, 740, J. B. Cramer)
 • Polyfonie: dvě skladby z J. S. Bach: Dvou a tříhlasé invence, případně Preludium a fuga z TK (I. nebo II. díl)
 • Přednes: rychlá věta z klasické sonáty (J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven nebo jiný skladatel 18. století), 1 skladba romantického autora, 1 skladba autora 20. století.
 • Poznámka: Hra zpaměti je podmínkou.
Další informace o přijímacích zkouškách