Interpretační kurzy

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační kurzy ve hře na dechové nástroje pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu a neděli 5. a 6. října 2019.

Uzávěrka přihlášek je 4. října 2019.

Podrobné informace

Přihláška

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační kurzy ve hře na smyčcové nástroje pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu a neděli 9. a 10. listopadu 2019.

Uzávěrka přihlášek je 8. listopadu 2019.

Podrobné informace

Přihláška