Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Beethovenovy Teplice 2019
Skvělý úspěch na Concertinu Praga
KM STRINGS - pro zájemce o studium hry na smyčcové nástroje
KM WINDS - pro zájemce o studium hry na dechové nástroje
Oslavy 70. výročí založení Konzervatoře - sobota 28. září 2019

aktuality podrobněji >>

Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž je škola poskytující střední a vyšší vzdělání v oborech Hudba (82-44-P/01) a Zpěv (82-45-P/01). Obor Zpěv je zaměřen na výuku klasického zpěvu.

Budova školy

V oboru Hudba je možno na naší konzervatoři studovat jako obory činnosti hru na tyto hudební nástroje: housle, violu, violoncello, kontrabas, harfu, klavír, varhany, cembalo, flétnu, hoboj, klarinet, fagot, zobcovou flétnu, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, kytaru, akordeon, cimbál a bicí nástroje. Vyučuje se zde také dirigování a skladba.

Od 3. září 2012 jsme začali postupně od prvého ročníku vyučovat podle nových učebních dokumentů - školních vzdělávacích programů Klasická hudba a Klasický zpěv. Tyto dokumenty jsou v písemné podobě k nahlédnutí v kanceláři studijního oddělení naší konzervatoře.

Studium v konzervatoři je šestileté a končí absolutoriem. Absolventský diplom znamená získání vyššího odborného vzdělání v konzervatoři s možností používat za svým jménem označení diplomovaný specialista, zkráceně DiS. Na konci čtvrtého ročníku konají studenti maturitní zkoušku a tím dosáhnou střední odborné vzdělání.

Absolventi konzervatoře se v praxi uplatňují především jako orchestrální hráči, umělecko-pedagogičtí pracovníci, sólisté, korepetitoři a jako hudební redaktoři. Konzervatoř připravuje své žáky také pro studium na vysoké škole uměleckého nebo pedagogického zaměření.

10x Proč studovat na Konzervatoři P. J. Vejvanovského

Identifikační a kontaktní informace