Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Hra na hoboj

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

 • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
 • mimořádně jako sólisté
 • jako členové a sólisté skupin populární, jazzové, dechové a folklorní hudby
 • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
 • jako soukromí učitelé hudby
 • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.

Hlavnímu oboru Hra na hoboj vyučuje:

 • MgA. Barbora Šteflová, Ph.D.
 • Barbora Tomečková

Požadavky k přijímací zkoušce:

 • Stupnice: dur i moll do 4# a 4b s příslušnými akordy (tonický a dominantní).
 • Etudy: 2 až 3 cvičení ze školy Kubát-Smetáček nebo jiné podobné.
 • Přednes: jednovětá skladba z období baroka – např.: Pergolesi, Händel, Vivaldi, nebo české hudby 20. století (Riesinger, Kopelent, Kalabis a další).
Další informace o přijímacích zkouškách