Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Dokumenty školy

Školní vzdělávací programy pro obory Hudba a Zpěv jsou k nahlédnutí u ředitele školy.

Výroční zprávu sestavuje ředitel školy. Obsahuje nejdůležitější události ze života školy v příslušném školním roce.

Rozpočet školy je výchozím dokumentem pro hospodaření školy.

Školní řád vychází ze Zákona MŠMT ČR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Účelem Školního řádu je stanovení pravidel vzdělávání žáků v konzervatoři, jejich práv i povinností v souladu se školskými předpisy. Školní řád byl novelizován k datu 1. 9. 2018.

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování

zpět