Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Hra na klarinet

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

 • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
 • mimořádně jako sólisté
 • jako členové a sólisté skupin populární, jazzové, dechové a folklorní hudby
 • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
 • jako soukromí učitelé hudby
 • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.

Hlavnímu oboru Hra na klarinet vyučují:

 • Mgr. Aleš Janeček, ArtD.
 • MgA. Jiří Porubiak
 • MgA. Miroslav Šiška

Požadavky k přijímací zkoušce:

 • Stupnice: dur a moll do 4# a 4b s příslušnými akordy (tonickými a dominantními)
 • Etudy: 2 – 3 etudy kontrastního charakteru (od autorů např. – Zákostelecký, Kratochvíl, Müller, Demnitz, Kurkiewitz, Périer, apod.)
 • Přednes: 1. věta koncertu z období klasicismu – např.: Koželuh, Tuček, Kramář, anebo skladba podobného charakteru a technické obtížnosti. Přednesová skladba by měla být hrána zpaměti.
Další informace o přijímacích zkouškách