Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Hra na cembalo

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

 • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
 • jako členové komorních souborů (dua, tria, komorní orchestry apod.)
 • jako soukromí učitelé hudby
 • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.

Hlavnímu oboru Hra na cembalo vyučuje:

 • MgA. Ivona Křivánková

Požadavky k přijímací zkoušce:

 • Hra na klavír:
 • Stupnice: dur a moll – v oktávách – kombinovaný způsob
 • Akordy: ke stupnicím, velký rozklad, kombinovaný způsob
 • Etudy: výběr ze dvou etud různého technického zaměření (C. Czerny – op. 299, 740, J. B. Cramer)
 • Přednes: výběr ze dvou skladeb - rychlá věta z klasické sonáty (J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven nebo jiný skladatel 18. století), nebo skladba romantického autora.
 • Poznámka: Hra zpaměti je podmínkou.
 • Hra na cembalo:
 • Polyfonie: dvě skladby z J. S. Bach: Dvou a tříhlasé invence, případně 4 části suity z Francouzských nebo Anglických suit
 • F. Couperin: výběr dvou charakterově odlišných preludií z L´art de toucher le clavecin
 • Poznámka: Hra zpaměti není podmínkou.
Další informace o přijímacích zkouškách