Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Hra na kontrabas

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

 • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
 • mimořádně jako koncertní mistři, vedoucí skupin a sólisté
 • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
 • jako soukromí učitelé hudby
 • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.

Hlavnímu oboru Hra na kontrabas vyučují:

 • Mgr. Bc. Miloslav Bubeníček
 • Miloslav Gajdoš

Požadavky k přijímací zkoušce: (Celý materiál talentové zkoušky musí být hrán zpaměti.) Předpokládá se zvládnutí půlpolohy až polohy.

 • Stupnice: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll s akordy v rozsahu jedné oktávy.
 • Etudy: Gadziňského nebo L. Montga. Místo jedné etudy může být hrána polyfonní skladba J. S. Bacha.
 • Přednes: Skladba typu: V. Rebikov: V zamyšlení N. Baklanova: Mazurka, Romance a Tarantela, Etuda J. Kolaňsky: Malá svita M. Dare: Menuet A. Russell: Solemn Suite atp.
 • Ve výjimečných případech může být přijat i talentovaný uchazeč, který projevil průkazné hudební nadání při talentové zkoušce na jiný nástroj a z důvodu velkého množství uchazečů nebyl pro studium tohoto nástroje přijat.
Další informace o přijímacích zkouškách