Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Hra na bicí nástroje

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

 • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
 • mimořádně jako sólisté
 • jako členové a sólisté skupin populární, jazzové, dechové a folklorní hudby
 • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
 • jako soukromí učitelé hudby
 • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.

Hlavnímu oboru Hra na bicí nástroje vyučují:

 • Josef Cigánek
 • Mgr. Gregor Kruyer
 • MgA. Bohdan Šebestík

Požadavky k přijímací zkoušce:

 • Malý buben: vír, vír crescendo z pp do ff a zpět, rytmická stupnice: osminy, trioly, šestnáctiny, kvintoly, sextoly, septoly, dvaatřicetiny a zpět, etuda J. Tuzar č. 56 nebo etuda stejné technické náročnosti
 • Bicí souprava: kratší sólo libovolného výběru z not, které prokáže koordinaci rukou a nohou
 • Tympány: etuda dle výběru z not; doporučena E. Keune: Etudy pro tympány č. 33, vír – crescendo – decrescendo
 • Melodické nástroje (xylofon, vibrafon): Na jednom z nástrojů stupnice dur, moll do 4# a 4b (jednu dur, jednu moll), etuda nebo přednes dle vlastního výběru z not, nebo zpaměti.
Další informace o přijímacích zkouškách