Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Aktuality

Žáci naší školy na 12. ročníku Interpretační soutěže Stonavská Barborka 2018. Soutěž, která je určena vokálním a vokálně-instrumentálním ansámblům (dueta až okteta) v oblasti artificiální hudby, probíhala ve dnech 27. 11. - 2. 12. 2018. Trio Eliška Hrochová - zpěv, Michal Pospíšil - klavír, Marek Přibyl - flétna získalo v kat. B2.1 SUŠ 1. místo. Pěvecké duo Eliška Hrochová a Martina Vlčková získalo 2. místo v kat. A2.1 SUŠ a Cenu Czech Ensemble Baroque. Trio Agáta Doležalová - zpěv, Denisa Ficová - klavír, Šimon Trtek - housle - skončilo v kat. B2.1 SUŠ na 3. místě.

8. 12. 2018

Dechové oddělení opět zabodovalo. Teplická konzervatoř hostila ve dnech 23. - 25. října 2018 účastníky 41. ročníku Soutěžní přehlídky konzervatoří ČR ve hře na dechové nástroje. Žáci naší konzervatoře získali celou řadu ocenění. 1. místa získali Ivana Vítková (III. kat. zobcová flétna), Marian Obrtlík (I. kat. trombon) a Ondřej Pavluš (III. kat. trombon). Jiří Šupálek (I. kat. trubka) získal 2. místo, Filip Vrajík (II. kat. trombon) 3. místo. Čestná uznání 1. stupně obdrželi Jaroslav Voříšek (II. kat. trombon) a Ondřej Motal (III. kat. trombon). Na úspěchu se pedagogicky podíleli vyučující Rudolf Beran, Vladimír Češek, Michaela Pešková, Dalibor Procházka, a Milan Tesař.

26. 11. 2018

Úspěšné klavíristky. Cenného úspěchu dosáhly klavíristky na 33. ročníku Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže, která se uskutečnila ve dnech od 13. do 19. listopadu 2018 v Plzni. V 1. kategorii získala Eliška Tkadlčíková (ze třídy Mgr. Karla Košárka) 2. cenu a v téže kategorii Barbora Filipová (ze třídy Mgr. Márie Vaitové, ArtD.) Čestné uznání.

21. 11. 2018

Pěvecký úspěch. Písňová soutěž B. Martinů , kterou vyhlašuje Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, proběhla ve dnech 19. - 21. října 2018. V kategorii II B získala mezi 21 soutěžícími 2. cenu Lucie Regináčová (ze třídy Mgr. art. Ley Vítkové).

21. 11. 2018

Úspěch pěveckého sboru. V Opavě ve dnech 8.–11. listopadu 2018 probíhala 10. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava cantat. Absolutním vítězem přehlídky se stal Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře Kroměříž pod vedením Mgr. Lenky Poláškové.

15. 11. 2018

Třídní schůzky. Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 v 16 hodin se koná plenární zasedání SPKK a od 16.30 hodin třídní schůzky. Po jejich skončení mají rodiče možnost informovat se o prospěchu svých dětí formou individuálního rozhovoru s jednotlivými vyučujícími. [Podrobnosti].

14. 11. 2018

Úspěchy dechového oddělení. Ve dnech 29. - 30. října 2018 proběhl v Pardubicích 4. ročník interpretační soutěže hráčů na dechové nástroje Pardubické dechy 2018, věnovaný žesťovým dechovým nástrojům. Žáci naší konzervatoře získali celou řadu ocenění. 1. ceny získali Marian Obrtlík (I. kat. trombon), Jaroslav Voříšek a Filip Vrajík (oba II. kat. trombon). 2. cenami byli odměněni Jiří Šupálek (I. kat. trubka), Vojtěch Kopa (II. kat. trubka), Marcel Fuksa (III. kat. trubka) a Ondřej Motal (II. kat. trombon). 3. ceny udělila porota Stanislavu Kopalovi (I. kat. trubka), Martinu Gregorovi, Jiřímu Pólovi (oba II. kat. trombon), Radimu Hromádkovi (III. kat. trombon) a Jakubu Klvačovi (III. kat. tuba). Na úspěchu se pedagogicky podíleli vyučující Rudolf Beran, Vladimír Češek, Dalibor Procházka, Pavel Skopal a Milan Tesař.

2. 11. 2018

Přijímací řízení. Ředitel školy vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium počínaje školním rokem 2019/2020. (Další informace)

1. 11. 2018

Hudební teorie pro zájemce o studium. Pro uchazeče přihlášené k talentové zkoušce v lednu 2019 nabízí škola přípravu na talentovou zkoušku v oblasti hudební teorie. (Z kapacitních důvodů se těchto kurzů mohou zúčastnit pouze uchazeči přihlášení k lednové talentové zkoušce!) (Další informace)

22. 10. 2018

Interpretační kurzy pro hráče na smyčcové nástroje. Interpretační kurzy KM STRINGS určené talentovaným žákům ZUŠ studujícím hru na smyčcové nástroje se konají v sobotu a neděli 10. a 11. listopadu 2018. (Další informace)

16. 10. 2018

Oslavy 70. výročí založení školy. V roce 2019 si připomeneme 70. výročí založení Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Termín oslav včetně slavnostního koncertu byl stanoven na sobotu 28. září 2019.

10. 10. 2018

Formuláře pro evidenci pracovní doby byly upraveny na verzi 2.

29. 9. 2018

Den otevřených dveří. Příležitost podrobněji se seznámit se školou, s požadavky přijímacích zkoušek a studiem na konzervatoři bude ve školním roce 2018/19 v sobotu 20. října. Více…

20. 9. 2018

Interpretační kurzy pro hráče na dechové nástroje. Tradiční interpretační kurzy KM WINDS určené talentovaným žákům ZUŠ studujícím hru na dechové nástroje se konají v sobotu a neděli 6. a 7. října 2018. (Další informace)

18. 9. 2018

Zahájení školního roku. Informace k zahájení školního roku - rozdělení učeben pro první třídní schůzky a rozvrhy hromadné výuky naleznete zde.

31. 8. 2018

Úspěšný houslista. V Českých Budějovicích se ve dnech 14. - 17. června konal 7. ročník Mezinárodní houslové soutěže k poctě Mistra Váši Příhody "Nové evropské talenty 2018". 3. cenu v 1. kategorii získal Jakub Křivánek (ze třídy Mgr. Václava Křivánka).

25. 6. 2018

Nejnovější italské úspěchy klavírního oddělení. Ve dnech 5. - 10. června proběhl v italském Milánu 8. ročník soutěže Piano Talents.V konkurenci 109 účastníků ze 34 zemí světa získaly naše studentky: Renée Bernatíková (ze třídy MgA. Ondřeje Hubáčka) 3. cenu v kategorii G (18 - 21 let) a Josefína Janková (ze třídy MgA. Martiny Schulmeisterové, Ph.D.) 3. cenu v kategorii F (15 - 17 let).

12. 6. 2018

Varhany na soutěži Pro Bohemia Ostrava 2018. Nově se v Ostravě soutěžilo ve hře na varhany. Skvělého úspěchu dosáhl Pravoslav Březík (ze třídy MgA. Ester Moravetzové): Ve II. kategorii získal 1. cenu a titul laureáta.

28. 5. 2018

Nejnovější úspěchy klavírního oddělení. Na soutěži Pro Bohemia Ostrava 2018 byly oceněny také dvě klavíristky naší konzervatoře: Markéta Vodrážková 2. cenou, Šárka Nejezchlebová čestným uznáním 1. stupně (obě ze třídy MgA. Martiny Schulmeisterové, Ph.D.) a Denisa Ficová čestným uznáním (ze třídy MgA.  Vandy Jandové). V Itálii na soutěži mladých hudebníků "Giovani Musicisti" v Trevisu získaly Markéta Vodrážková 1. cenu a Adéla Mottlová 2. cenu (obě ze třídy MgA. Martiny Schulmeisterové, Ph.D.). Z mezinárodní klavírní soutěže "Broumovská klávesa" si odvezly Eliška Tkadlčíková 1. cenu (ze třídy Mgr. Karla Košárka), Josefína Janková 2. cenu, Markéta Vodrážková 3. cenu (obě ze třídy MgA. Martiny Schulmeisterové, Ph.D.), Vojtěch Červenka čestné uznání 1. stupně (ze třídy MgA.  Ondřeje Hubáčka) a Alena Březovská čestné uznání (ze třídy Mgr. art. Jiřího Kadavého).

3. 5. 2018

Úspěch studentů pěveckého oddělení. Ve dnech 5. - 8. dubna 2018 se konal 16. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2018. Studentům pěveckého oddělení naší konzervatoře se podařilo získat v nejvyšší kategorii do 20-ti let jedno 1. místo (Vojtěch Pelka), jedno 2. místo (Eliška Hrochová), v kategorii do 17-ti let dvakrát 2. místo (Štěpán Binar a Kamila Vymazalová) a jedno čestné uznání (Agáta Doležalová).

14. 4. 2018

Kytarové kurzy. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační kurzy ve hře na kytaru pro talentované žáky ZUŠ. Kurzy se konají v sobotu 26. května 2018. (Další informace)

4. 4. 2018

Klavíristé na soutěži v Teplicích. Třetí ročník soutěže Beethovenovy Teplice, která je určena mladým klavíristům do 18 let, proběhl 10. a 11. března 2018 v Teplicích. V nejvyšší - V. kategorii získali Vojtěch Červenka (ze třídy Mgr. art. Jiřího Kadavého) čestné uznání I. stupně a Marie Šnajdrová (ze třídy Mgr. Márie Vaitové, ArtD.) čestné uznání.

17. 3. 2018

Muzikantský ples. Základní umělecká škola Kroměříž a Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádají v pátek 9. března 2018 od 19.30 v Domě kultury Muzikantský ples. Prodej místenek zahájen 12. 2. v kanceláři ZUŠ (tel. 724 900 538). Podrobnosti na plakátu.

obrázek
8. 2. 2018

Smyčcovému oddělení se v Praze dařilo. Ve dnech 25. - 26. listopadu 2017 proběhla na Pražské konzervatoři XXXX. Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR v oborech housle, viola, violoncello a kontrabas. V oboru housle získala Alžběta Ježková (ze třídy Mgr. Václava Křivánka) ve III. kategorii 3. cenu, v oboru viola ve II. kategorii obdržela Aneta Habšudová (ze třídy MgA. Pavla Nikla) 2. cenu. Úspěšná byla také Kristýna Juřenová (ze třídy MgA. Kamila Žvaka), která ve III. kategorii oboru violoncello vybojovala 2. cenu.

27. 11. 2017