Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Absolutorium

Studium v konzervatoři je v 6. ročníku ukončeno absolutoriem.

Absolutoriem v konzervatoři se získává stupeň vyššího odborného vzdělání s právem užívat označení absolventa diplomovaný specialista (zkratka DiS.) za jménem.

Obsahem absolventské zkoušky je:

  • zkouška z hlavního oboru studia - absolventský výkon ve hře na nástroj nebo zpěvu mající zpravidla podobu veřejného koncertu
  • obhajoba závěrečné písemné absolventské práce
  • zkouška z cizího jazyka
  • teoretická zkouška z odborných předmětů (hudební teorie, dějiny a literatura hlavního oboru)
  • umělecko - pedagogická příprava (metodika hlavního oboru, psychologie, pedagogika, didaktika)

Další informace:

Část vyhlášky 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Maturitní zkouška