Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Přijímací řízení

Přihláška ke studiu ke stažení ve formátu .xlsx, ve formátu .pdf

10x Proč studovat na Konzervatoři P. J. Vejvanovského

Ke vzdělávání do prvního ročníku v konzervatoři se může přihlásit uchazeč, který do konce školního roku 2017/18 ukončí základní školu anebo uchazeč, který již má splněnou povinnou školní docházku.

K přihlášce je nutno připojit:

 • posudek lékaře o zdravotní způsobilosti
 • kopie vysvědčení posledních dvou ročníků studia (Pokud není již zapsána klasifikace na přihlášce a ověřena školou, ve které uchazeč studuje.)

Požadavky a kritéria hodnocení talentových zkoušek:

 1. Praktická část. Pro výsledek přijímacího řízení je tato část nejdůležitější.
 2. Hudebně-teoretická část.
  Kandidát musí projevit hudební sluch a představivost, určitou míru hudební paměti, základní smysl pro rytmus, alespoň nejnutnější vědomosti z všeobecné hudební nauky a orientaci v hudebním životě minulosti i přítomnosti. Požadované dovednosti a znalosti:
  • zazpívat lidovou píseň od různých počátečních tónů
  • zapamatovat si a opakovat několikataktovou jednoduchou melodii
  • rozeznat sluchem durové a mollové akordy
  • zapamatovat si kratší rytmický úsek, rozeznat triolu, synkopický rytmus apod.
  • znát durové i mollové stupnice a jejich předznamenání
  • vytvářet kvintakordy a jejich obraty, případně septakordy a jejich obraty
  • znát význam nejpoužívanějších tempových, dynamických a výrazových označeních italského hudebního názvosloví
  • prokázat základní znalosti z dějin hudby a současného hudebního života
 3. Při hodnocení uchazeče se přihlíží také k výsledkům předchozího vzdělávání.

Škola pořádá v každém školním roce Den otevřených dveří, kde jsou všichni zájemci informováni nejen o přijímací zkoušce, ale také o studiu v konzervatoři.Den otevřených dveří se bude konat v sobotu 21. října 2017 v budově školy Pilařova 7/1, Kroměříž, začátek v 9.00 hod.