Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Plán akcí 2016/2017

Plán akcí školy ve školním roce 2017/2018

Pravidelné události:

Schůzky vedoucích oddělení každé první úterý v měsíci ve 12.30 hodin v ředitelně
Třídní schůzky vždy druhé úterý v měsíci ve 12.30 hodin (třídní učitelé)
Pedagogické porady poslední úterý v měsíci ve 12.30 hodin na učebně č. 12
Den otevřených dveří sobota 21. října
Plénum SRPKK čtvrtek 16. listopadu
Návštěvy koncertů, divadel průběžně dle nabídky
Školní koncerty od 19.00 hodin v aule školy
Veřejné koncerty od 19.00 hodin v koncertním sále Nadsklepí
Nácvik evakuace 1× ročně

Události v jednotlivých měsících:

Září
11.zahájení školního roku (třídní schůzky, HLO, rozvrh atd.)
12.náhradní a opravný termín pro praktickou maturitní zkoušku
14.náhradní termín pro ústní absolventskou zkoušku
18., 19.náhradní a opravný termín pro ústní maturitní zkoušku
25.koncert školního orchestru v rámci festivalu KHL
28.státní svátek
Říjen
21.Den otevřených dveří (sobota)
26., 27.podzimní prázdniny pro studenty
Listopad
14.pedagogická porada za 1. čtvrtletí
16.schůzky SRPKK a pohovory rodičů s vyučujícími
17.státní svátek
Prosinec
14.přehrávky studentů 6. ročníku pro absolvování s orchestrem
19., 20.vánoční koncerty
23.začátek vánočních prázdnin pro studenty
Leden
3.zahájení výuky v novém kalendářním roce
15., 16.talentové přijímací zkoušky
17.-19.absolventské přehrávky (ostatní studenti 6. ročníku)
23.klasifikační porada za I. pololetí
31.vysvědčení (výpisy klasifikace) za I. pololetí
Únor
2.(pátek) jednodenní pololetní prázdniny pro studenty
19.-25.jarní prázdniny pro studenty

Plán pro 2. pololetí školního roku 2017/18 bude zveřejněn až po stanovení jednotných termínů jarních maturitních zkoušek Ministerstvem školství (prostřednictvím CERMATu).