Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Plán akcí 2016/2017

Plán akcí školy ve školním roce 2016/2017

Pravidelné události:

Schůzky vedoucích oddělení každé první úterý v měsíci ve 12.30 hodin v ředitelně
Třídní schůzky vždy druhé úterý v měsíci ve 12.30 hodin (třídní učitelé)
Pedagogické porady poslední úterý v měsíci ve 12.30 hodin na učebně č. 12
Den otevřených dveří sobota 15. října ()
Plénum SRPKK středa 16. listopadu
Návštěvy koncertů, divadel průběžně dle nabídky
Školní koncerty od 19.00 hodin v aule školy
Veřejné koncerty od 19.00 hodin v koncertním sále Nadsklepí
Nácvik evakuace 1× ročně

Události v jednotlivých měsících:

Září
1.zahájení školního roku (třídní schůzky, HLO, rozvrh atd.)
8.náhradní termín pro ústní absolventskou zkoušku
12.náhradní a opravný termín pro ústní maturitní zkoušku
19.koncert školního orchestru v rámci festivalu KHL ()
28.státní svátek
Říjen
15.Den otevřených dveří (sobota) ()
26., 27.podzimní prázdniny pro studenty
28.státní svátek
Listopad
15.pedagogická porada za 1. čtvrtletí
16.schůzky SRPKK a pohovory rodičů s vyučujícími
17.státní svátek
18.ředitelské volno pro studenty
Prosinec
14. ,15.přehrávky studentů 6. ročníku pro absolvování s orchestrem
20., 21.vánoční koncerty
23.začátek vánočních prázdnin pro studenty
Leden
3.zahájení výuky v novém kalendářním roce
16., 17.talentové přijímací zkoušky
16.-20.absolventské přehrávky (ostatní studenti 6. ročníku)
24.klasifikační porada za I. pololetí
31.vysvědčení (výpisy klasifikace) za I. pololetí
Únor
1.náhradní termín talentových zkoušek
3.(pátek) jednodenní pololetní prázdniny pro studenty
13.-19.jarní prázdniny pro studenty
28.studentské představení „Na tý louce“ – DK Kroměříž
Březen
1.studentské představení „Na tý louce“ – zámek Holešov
 absolventské koncerty (termíny dle vyhlášky)
5.-10.lyžařský kurz pro 1. ročník
10.společný ples konzervatoře a ZUŠ
Duben
 absolventské koncerty (termíny dle vyhlášky)
11.společná část maturitní zkoušky (ČJ - PP)
11.pedagogická porada za 3. čtvrtletí
12.schůzky s rodiči
13., 14.velikonoční prázdniny pro studenty
17.Velikonoční pondělí
18.-21.ročníkové zkoušky HLO, SOP, KOH - 4. ročník
20.orchestrální absolventský koncert
25.klasifikační porada pro 4. ročník
Květen
1.Svátek práce
2., 3.společná část maturitní zkoušky (testy + písemná práce)
8.Státní svátek
15.-19.praktická zkouška profilové části maturity (HLO)
20.-26.přípravný týden pro maturanty ("svatý týden")
22.-26.ročníkové zkoušky HLO, SOP, KOH - 6. ročník
26.-2.6.maturita - ústní zkoušky profilové i společné části
30.-3.6.přípravný týden pro absolventy
30.klasifikační porada pro 6. ročník
Červen
26.5.-2.6.maturita - ústní zkoušky profilové i společné části
30.5.-3.6.přípravný týden pro absolventy
5.-8.absolutoria - ústní zkoušky
7.vydání maturitních vysvědčení
19.slavnostní vyřazení absolventů
12.-16.ročníkové zkoušky HLO (1., 2., 3. a 5. ročník)
20.závěrečná klasifikační porada
22.závěrečná pedagogicko-organizační porada
Červenec
1.-31.řádná dovolená, letní prázdniny pro studenty
Srpen
1.-25.řádná dovolená, letní prázdniny pro studenty
28.zahajovací pedagogická porada, přípravný týden - viz podrobnosti