Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Vyhlášení výběrového řízení

Ředitel Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž

vyhlašuje

Výběrové řízení na pozici asistenta pedagoga

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistenta pedagoga pro školní rok 2017/18. Předpokládáme odbornou kvalifikaci podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v jeho aktualizovaném znění. Jedná se o asistenci těžce tělesně postižené dívce. S podmínkami asistence budou zájemci seznámeni při ústním pohovoru.

Přihlášky k tomuto výběrovému řízení spolu s CV posílejte e-mailem na adresu konzervator@konzkm.cz anebo v listinné podobě na adresu: Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž, a to do 21. června 2017. Pohovor s uchazeči je plánován na 27. června 2017. Nástup do zaměstnání předpokládáme od 4. září 2017.

Bližší informace získáte také na telefonu 602 555 647 (ředitel školy). Výše platu 13 600 – 20 000 Kč (podle délky praxe).

MgA. Miroslav Šiška, ředitel školy v. r.

zveřejněno na www.konzkm.cz dne 27. 5. 2017
zpět